Zmiany przepisów - przewozy dwustronne UE

Przewozy bilateralne - zmiany przepisów po 19 sierpnia 2023, konsekwencje dla pracodawcy i korzyści dla kierowcy. 


Co się zmieniło po dacie 19 sierpnia 2023?

Po tej dacie wszedł obowiązek montażu tachografów inteligentnych drugiej generacji w nowo rejestrowanych pojazdach ciężarowych.

Ok, temat znany,  jaki to ma wpływ na przedsiębiorców, którzy mają samochody starsze ?

- Przepisy wprowadzone 2 lutego 2022r., które wprowadziły obowiązek delegowania kierowców tzn. wysyłania deklaracji do systemu IMI, oraz obowiązku natychmiast po przekroczeniu wprowadzania kodu kraju, wprowadziły odstępstwo.

" ...Od dnia 2 lutego 2022r,, od którego zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia UE nr 165/2014, kierowcy są zobowiązani do ręcznego rejestrowania danych dotyczących przekroczenia granicy, państwa członkowskie stosują odstępstwo dotyczące dwustronnego przewozu rzeczy określone w akapicie pierwszym i drugim niniejszego ustępu również w przypadku, gdy oprócz wykonywania dwustronnego przewozu kierowca wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku lub rozładunku w państwach członkowskich, lub państwach trzecich, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że kierowca nie wykonuje załadunku i rozładunku rzeczy w tym samym państwie członkowskim..."


A teraz na transportowe przetłumaczę, od 2.02.2022r. kierowcy wprowadzają kod kraju do którego wjechali i potem firma transportowa mogła stosować zasadę odstępstwa od obowiązku naliczania płacy minimalnej zgodnej z Pakietem Mobilności.
Odstępstwo to  polegało na możliwości  dokonania operecji transportowej dodatkowo w trakcie  przewozu np.
trasa Polska -  Belgia, rozładunek , przerzut  Belgia - Francja , Francja  - Polska  - zasada 1-1 ;

lub zasada 0+2  gdy nie wykonaliśmy  przerzutu na wyjeździe  robimy 2 przerzuty w drodze powrotnej , np . Belgia - Holandia , Niemcy - Czechy, powrót do Polski. 


Odstępstwo to zlikwidowano w dniu  20 sierpnia 2023 roku , kiedy to  wprowadzono obowiązek używania inteligentnych tachografów II generacji.  "  zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit czwarty  rozporządzania 165/2014 (pojazdy) mają być wyposażone w inteligentne tachografy .... od tego dnia odstępstwa dotyczące dodatkowych czynności określonych w akapicie trzecim i czwartym niniejszego ustępu stosuje się wyłącznie do kierowców korzystających z pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy zgodnie z art. 8,9 i 10 tego rozporządzenia.


Co należy teraz zrobić ?
Zgłosic niestety kierowcę do systemu delegowania tzw. system IMI, wypłacać kierowcom dodatkowe pieniądze zgodne z krajem delegowania gdy kierowca wykonuje operacje typu cross - trade.

Przypomnę, iż  wrazie kontroli i stwierdzeniu braku u kierowcy zgłoszenia czy to w formie dokumentu papierowego czy zdjęcia kodu QR są wysokie kary, o których pisaliśmy facebooku transportowców.

Masz pytania, czy spedytor, księgowa prawidłowo rozlicza kierowców, zapraszamy do spotkania.