zmiany po 19 sierpnia 2023

Najważniejsze zmiany w wielkim skrócie.

1. Wynagrodzenie kierowcy płacone w ratach. Co to oznacza ?

Wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym, który jest pracownikiem delegowanym, ze względu na problemy techniczne będzie możliwe w dwóch ratach, w stałym ustalonym z góry terminie.

a) pierwsza rata z dołu, jednak nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

b) druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzneia, nie później niż do 21 dnia miesiąca następnego miesiąca kalendarzowego.

W skrócie kierowca międzynarodowy pracuje i nie ma możliwości odczytu danych cyfrowych w celu ustalenia wszystkich składników wynagrodzenia, otrzymuje po przepracowaniu miesiąca do 10-go pierwszą ratę wynagrodzenia, przesyła dane cyfrowe i na tej podstawie naliczane są wszystkie wymagane przepisami dopłaty.

2. Kierowca pracownikiem na wyłączność

Pracodawca ma prawo zakazać kierowcy jednoczesnego podejmowania pracy w kilku firmach lub równoważnym stosunku prawnym np. umowa zlecenia.  Jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz przestrzegania przepisów prawnych. 

Przypominam, iż to obowiązkiem przedsiębiorcy posiadającego licencję jest prowadzenie ewidencjonowania czasu pracy kierowców nie ważne czy to na umowie o pracę, czy zlecenie, czy umowach biznes to biznes.


3. Zmiana kwot odliczanych/ zasad pomniejszania podstawy do ZUS i PIT

Nowe kwoty to:
a) każdy pełny dzień pobytu za granicą - 60 euro

b) dzień pobytu trwający od 8 do 12 godzin - 30 euro
c) dzień pobytu trwający do 8 godzin - 20 euro.

-koszt podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego , środkami nie będącymi własnością firmy transportowej

-inne wydatki udokumentowane i uzasadnione przez pracodawcę przedstawione przez kierowcę w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków określonej w ustawie

- koszty nieudokumentowane za korzystanie z sanitariatów, w wysokości średnich kosztów takich usług oferowanych
w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach w których kierowca wykonuje zadania służbowe. 


4. Obowiązek zgłaszania do systemu delegowania kierowców międzynarodowych firm zagranicznych w transporcie dwustronnym, tranzytowym oraz kabotażu.  

Uprawnienia w zakresie kontroli oprócz GITD ma także PIP, Policja. 

 
Gubisz się w labiryncie zmian, zapraszamy do kontaktu, obowiązek ewidencji aktywności kierowców był zawsze nie ważne czy to transport krajowy czy międzynarodowy, usługowo odpłatny czy na potrzeby własne, pamiętaj iż konsekwencje nie prowadzenia ewidencji zawsze ponosi podmiot posiadający licencję czy wypisy.